W dniu 08 listopada 2013 r. o godz. 11.00 członkowie Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota”, zaproszeni goście i młodzież z I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu wzięli udział w spotkaniu przy mogile sieradzkich zakładników na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu. Na uroczystość pod hasłem “Zapal znicz…” zaprosił mieszkańców miasta Klub Historyczny im. Roweckiego “Grota”. Zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów. Zgromadzeni wysłuchali  wystąpienia poświęconego zakładnikom pt. “Oni walczyli za Polskę” wygłoszonego przez Józefa Szubzdę, członka Kluba “Grota”. W ten sposób uczczono pamięć o sieradzkich zakładnikach – pierwszych ofiarach niemieckiej okupacji w Sieradzu – zamordowanych 14 listopada 1939 r. na cmentarzu żydowskim przy dzisiejszej ul. Zakładników (dawniej Kolonia Dzigorzew).