W dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 13 na terenie Klubu Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszeni goście oraz młodzież z I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Temat spotkania brzmiał: “Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan”. Prelegentem spotkania była dr Joanna Żelazko.
Prelegentka wprowadziła zgromadzonych w tematykę spotkania informując o obozach specjalnych na terenie ZSRR, okolicznościach odkrycia grobów katyńskich w 1943 r. i o tym, jak Niemcy postanowili wykorzystać tę informację w celach propagandowych. Następnie zaprezentowała fragment filmu-kroniki z 1943 r. informujący o zbrodni. Strona radziecka zrzuciła odpowiedzialność na Niemców. Prelegenta pokazała na mapie obozy specjalne i miejsca zbrodni polskich oficerów, a także miejscowość Chatyn pod Moskwą, gdzie w latach 70-tych zbudowano pomnik upamiętniający zbrodnie niemieckie. Dla osób nie zorientowanych w sprawie nie robiło różnicy czy Chatyń czy Katyń. Następnie zaprezentowała fotografie stacji Gniezdowo w 1943 r. i obecnej stacji, mury dawnego obozu z różnych stron i współczesne widoki, gmach NKWD w Smoleńsku,cmentarz w Katyniu, Starobielsku, Charkowie, teren dawnego obozu w Ostaszkowie, budynek NKWD w Twerze, cmentarz w Miednoje, Bykownię na Ukrainie czy Kuropaty na Białorusi. Po prezentacji zdjęć prelegentka mówiła o polityce M. Gorbaczowa, o odkrywaniu białych plam w stosunkach polsko-radzieckich. Następnie omówiła kalendarium stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich (po rozpadzie ZSRR) w sprawie katyńskiej zwracając uwagę na powstanie i działalność stowarzyszenia “Memoriał” oraz komunikat ZSRR z 13 kwietnia 1990 r., o tym, że zbrodni katyńskiej dokonało NKWD. Wymieniła nazwiska historyków radzieckich i rosyjskich, którzy zajmowali się badaniem tej sprawy, m.in. N. Lebiediewy, W. Parsadanowa, J. Zorii, J. Krasilnikowa, A. Pamiatnego, S. Romanowa, ich publikacje na ten temat a także nazwiska tych, którzy podtrzymują kłamstwo katyńskie m.in. W. Iluchina. W. Żucharaja, S. Stygina. W. Karpowa, W. Szweda. Wspomniała też o premierze filmu A. Wajdy “Katyń” w telewziji rosyjskiej i w kinie “Moskwa”. Na zakończenie do prelegentki z pytaniem zwrócił się pan S. Cieśla poruszając sprawę polityki N. Chruszczowa i M. Gorbaczowa, na które uzyskał odpowiedź.
Zgromadzonym podziękowała S. Ucińska-Piaszczyk, prezes Klubu. Młodzież brawami podziękowała prelegentce za wykład i prezentację multimedialną.