Wystawa „Życie ludzi w pradziejach” została po jej rekonstrukcji otwarta w maju 2019 r. w budynku głównym Muzeum przy ul. Dominikańskiej 2.

W czterech salach poprzedzonych wstępnymi informacjami o periodyzacji najstarszych odcinków dziejów ludzkości oraz o antropogenezie, przedstawiono na dioramach, rekonstrukcjach, planszach i w gablotach różne aspekty życia naszych przodków w oparciu o zabytki ze zbiorów własnych MOS.

Tak więc ukazano rozwój narzędzi od kamiennych po metalowe, powstanie rolnictwa, budownictwo, rzemiosło (m.in. ciesielstwo, garncarstwo, kowalstwo, tkactwo), handel, zwłaszcza dalekosiężny. Prezentację zamyka rekonstrukcja cmentarzyska wielokulturowego, gdzie zaprezentowano różne formy i zwyczaje pogrzebowe ludzi od epoki kamienia po wprowadzenie na nasze ziemie chrześcijaństwa.