Od dnia 28 marca 2014 roku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu wystawianych jest 76 obrazów Zygmunta Andrychiewicza (ur. 27.05. 1861 – zm. 5. 05. 1943 roku w Warcie. Ok. 1880 roku rozpoczął studia w warszawskiej Klasie Rysunkowej jednocześnie dorabiając jako malarz i dekorator. Dzięki uzyskanemu – z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – stypendium, w latach 1884 – 1886 studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie kontynuował naukę w Paryżu – w szkole F. Colarossiego i w Academie Julian. W 1892 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W swojej pracowni prowadził kursy rysunkowe i pracował jako wykładowca w żeńskiej szkole malarskiej H. Tokarzewskiej. Był współzałożycielem spółki artystycznej Zjednoczenie Artystów Malarzy, Rzeźbiarzy i Architektów.W latach 1899 – 1918 przebywał ponownie w Paryżu. Po powrocie do kraju zamieszkał we wsi Małków. Od 1887 roku był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Osiągnięcia artystyczne:1988 – srebrny medal (za rysunek) i nagroda w konkursie malarskim w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,  1889 i 1890 – udział w Wystawie Powszechnej w Paryżu, udział w wystawach warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz warszawskim Salonie Artystycznym i Salonie Krywulta, Salonie Grodka w Łodzi i w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu).

Eksponowane prace reprezentują różne techniki malarskie: gwasz, olej, akwarela, pastel, rysunek i reprezentują wszystkie rodzaje malarstwa uprawiane przez tego artystę: portrety, pejzaże, malarstwo rodzajowe i symboliczne. Najwcześniejsza praca (Akt męski) pochodzi z lat 90-tych XIX wieku z pierwszego pobytu Andrychiewicza w Paryżu, ostatnia (Uliczka w Warcie w czasie deszczy) z lat 40-tych XX w.

Wystawa będzie czynna do 14 września 2014 roku. Zapraszamy do zwiedzania.