W Sieradzu urodził się 14.05.1905 r. twórca podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczony, Ary Szternfeld. Muzeum Okręgowe w Sieradzu pragnąc spopularyzować postać tego uczonego i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”, jednym z elementów którego jest organizacja „Sieradzkich Konferencji Kosmicznych”.
Do ich organizacji Muzeum pozyskało jako współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.
Pierwsza Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w 2010 r., a w tym roku w dniach 4-5 października 2017 r. odbędzie się już VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna.
 
 
 
 

Program
VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej
4 – 5 października 2017 r.

Dzień pierwszy (4 X), pod hasłem:
KOSMOS – WYZWANIEM   DLA   MŁODYCH
          Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości i uczestników
10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez Pawła PACKA, Wicedyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wystąpienie w temacie: Oferta ARP dla sektora kosmicznego
10:25 – wystąpienie  prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz młodych pracowników Instytutu
10.45 – wystąpienie prof. Miki GRUNTMANA  z Uniwersytetu Południowej Karoliny w Los Angeles, USA
11.15 – wystąpienie Witolda FEDOROWICZA-JACKOWSKIEGO Prezesa firmy Geosystems Polska Sp. z o.o.
11:35 – wystąpienie Rafała TRZASKOWSKIEGO, Dyrektora Generalnego firmy Hertz Systems Ltd,
11:55 – wystąpienie Grzegorza BRONY Dyrektora firmy CreoTech Instruments S.A.
12:15 przerwa na kawę i herbatę
12:55 – wystąpienie przedstawiciela Mars Society Polska o łazikach marsjańskich
13:10 – informacje zespołów studenckich z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia nt. swoich łazików
13:40 – pytania do prelegentów i dyskusja
14:00 – podsumowanie pierwszego dnia obrad przez Wicedyrektora Pawła PACKA
14:15 – zakończenie obrad – obiad dla prelegentów i gości konferencji

Imprezy towarzyszące:

  • Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:00
    Miejsce: Gimnazjum nr 2 na ulicy Rycerskiej 4
  • Pokaz łazików marsjańskich w godz. 12:55 – 15:00
  • 18:00 – koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia (ul. Jana Pawła II) dla prelegentów i gości Konferencji

Dzień drugi (5 X), poświęcony BADANIOM MARSA
Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19)

10:00 – rozpoczęcie obrad, powitanie gości i uczestników
10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)
10:15 – wystąpienie prof. dr Włodka KOFMANA z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN (ZDUSiP CBK PAN) i Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych Francji (CNES): „Powierzchnia i pod powierzchnia Marsa obserwowana radarami misji Mars Express (ESA) i Mars Reconnaissance Orbiter (NASA)”
10:45 – wystąpienie dr Pawła WAJERA z ZDUSiP CBK PAN: „Obserwacje Marsa oraz misje do Czerwonej planety”
11:15 – wystąpienie dr Joanny GURGUREWICZ i dr Daniela MEGE z ZDUSiP CBK PAN: „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”
11:45 – wystąpienie dr Natalii ZALEWSKIEJ z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN: „MDRS czyli marsjańska stacja badawcza w Utah – relacja z pobytu pierwszej polskiej  załogi EXO17”
12:15 – podsumowanie drugiego dnia obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA z CBK PAN

12:25–13:00 – przerwa na kawę i herbatę

13:00 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciela Patrona konkursów
13:10 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów
13:40 – wystąpienie prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, podsumowanie całości konferencji
13:55  – podziękowania za udział w konferencji, zaproszenie na przyszłoroczną IX
14.00 – zakończenie obrad Konferencji.

Imprezy towarzyszące Konferencji:

  • Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:00

Miejsce: Gimnazjum nr 2 na ulicy Rycerskiej 4

  • Pokaz łazików marsjańskich w godz. 9:00 – 13:00

 

 

4 sierpień 2017