W Sieradzu urodził się 14.05.1905 r. twórca podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczony, Ary Szternfeld. Muzeum Okręgowe w Sieradzu pragnąc spopularyzować postać tego uczonego i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”, jednym z elementów którego jest organizacja „Sieradzkich Konferencji Kosmicznych”.
Do ich organizacji Muzeum pozyskało jako współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.
Pierwsza Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w 2010 r., a w tym roku w dniach 5-6 października 2016 r. odbędzie się już VII Sieradzka Konferencja Kosmiczna.

Program

VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej

5-6 października 2016

 

Dzień pierwszy (5 październik), pod hasłem: KOSMOS – WYZWANIEM DLA MŁODYCH

 Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości i uczestników
10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Zbigniewa KŁOSA – przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)  Wystąpienia w temacie: Planowanie swojej przyszłości (studia kierunkowe, praktyki studenckie, staże, satysfakcjonująca praca)
10:20 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, Gdańsk: Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce
10:45 – wystąpienie Bartosza KĘDZIORY, prezesa firmy Astronika   Sp. z o. o., Warszawa
11:10 – wystąpienie Michała SZWAJEWSKIEGO (Aerospace Section, Poland Division) przedstawiciela firmy SENER Polska Sp. z o.o. Warszawa
11:35 – przerwa na kawę i herbatę
12:10 – wystąpienie Rafała TRZASKOWSKIEGO, prezesa firmy   Hertz Systems, Zielona  Góra
12:35 - wystąpienie prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO, Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie: Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych
13:00 – pytania do prelegentów i dyskusja
14:00 – podsumowanie pierwszego dnia obrad prof. dr hab. Zbigniew KŁOS, CBK PAN
14:15 – prezentacja łazika marsjańskiego, zdobywcy I miejsca w konkursie EUROPEAN ROVER CHALLENGE  2016 (zespół Politechniki Łódzkiej)

Impreza towarzysząca: Pokaz nieba dla dzieci w namiocie „Astroareny” Kalisz

Dzień drugi (6 październik), poświęcony SŁOŃCU

Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19)

10:00 – rozpoczęcie obrad, powitanie gości i uczestników – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Piotra ŻYCKIEGO, dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa
10:15 – wystąpienie dr Tomasza MROZKA z Zakładu Fizyki Słońca  CBK PAN, Wrocław: „Słońce najbliższa gwiazda”
10:45 – wystąpienie dr Beaty DZIAK z CBK PAN, Warszawa:  „Pogoda Kosmiczna” oraz „Słońce regulatorem klimatu Ziemi”
11:15 – wystąpienie dr Grzegorza BRONY, prezesa firmy creo TECH Instruments S. A., Piaseczno k. Warszawy  „Obserwacje korony Słońca – misja lotu kosmicznego w formacji”
11:45 – Wystąpienie prof. dr hab. Piotra  ŻYCKIEGO, dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa: „Czy warto być astronomem”.
12:10 – wystąpienie podsumowujące wykłady
12:25–13:00 – przerwa na kawę i herbatę
13:00 – wystąpienie dr Grzegorza WIERZCHOWSKIEGO Łódzkiego Kuratora Oświaty, patrona konkursów kosmicznych
13:10 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów
13.40 – podsumowanie Konferencji, podziękowanie za udział