W Sieradzu urodził się 14.05.1905 r. twórca podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczony, Ary Szternfeld. Muzeum Okręgowe w Sieradzu pragnąc spopularyzować postać tego uczonego i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”, jednym z elementów którego jest organizacja „Sieradzkich Konferencji Kosmicznych”.
 
Do ich organizacji Muzeum pozyskało jako współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.
 
Pierwsza Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w 2010 r., a w tym roku w dniach 4-5 października 2017 r. odbędzie się już VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna.
 
  
 

Program
VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej
4 – 5 października 2017 r.
pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej

Dzień pierwszy (4 X), pod hasłem:

KOSMOS – WYZWANIEM   DLA   MŁODYCH

Tematyka: Pozycjonowanie satelitarne

                       Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez Starostę Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ,

10:10 –  wystąpienia gości,

10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez Pawła PACKA, Wicedyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wystąpienie na temat: Oferta ARP dla sektora kosmicznego

10:35 – wystąpienie  prof. dr hab. inż. Piotra WOLAŃSKIEGO, Przewodniczącego KBKiS PAN, w imieniu Dyrektora Instytutu Lotnictwa

11:10 – wystąpienie dr Witolda FEDOROWICZA-JACKOWSKIEGO Prezesa firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. nt. Kosmos, Ziemia, człowiek – perspektywa polskiego przedsiębiorcy

11:30 – wystąpienie prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA w imieniu firmy Hertz Systems Ltd,

11:50 – wystąpienie dr Grzegorza BRONY Dyrektora firmy CreoTech Instruments S.A.

12.10 – wystąpienie Krzysztofa CZARTA Red. URANII. Postępów Astronomii, Członka Zarządu PTA, nt. AstroGPS.pl – Twój kosmiczny GPS

 

12:30 przerwa na kawę i herbatę

 

13:00 – wystąpienie Przemysława RUDZIA z Departamentu Edukacji Polskiej Agnecji Kosmicznej nt. problemów związanych z edukacją kosmiczną w szkołach podstawowych i średnich

13:10 – wystąpienie Roberta LUBAŃSKIEGO Prezesa Mars Society Polska nt. łazików marsjańskich

13:30 – informacje zespołów studenckich z Częstochowy i Łodzi nt. konstrukcji własnych łazików planetarnych

14:00 – wystąpienie Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO nt. znaczenia Sieradzkich Konferencji Kosmicznych

14.30 – zakończenie pierwszego dnia Konferencji – obiad dla prelegentów i gości konferencji

Imprezy towarzyszące:

  • Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:25

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4

  • Pokaz łazików marsjańskich, na dziedzińcu Muzeum i na Starym Rynku
  • 18:00 – koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, ul. Jana Pawła II 48, dla prelegentów, gości Konferencji i uczestników konkursów

 

 

Dzień drugi (5 X), pod hasłem:

                   60-LECIE  ERY  KOSMICZNEJ – KIERUNEK  MARS

Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19)

 

10:00 – powitanie uczestników i gości drugiego dnia konferencji przez gospodarzy Powiatu i Miasta

10:10 –  wystąpienia gości,

objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)

10:20 – wystąpienie prof. dr Włodka KOFMANA z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN (ZDUSiP CBK PAN) i Instytut Planetologii i Astrofizyki w Grenoble (CNRS)  : „Powierzchnia i pod powierzchnia Marsa obserwowana radarami misji Mars Express (ESA)
i Mars Reconnaissance Orbiter (NASA)”

10:50 – wystąpienie dr Pawła WAJERA z ZDUSiP CBK PAN: „Obserwacje Marsa oraz misje do Czerwonej planety”

11:20 – wystąpienie dr Daniela MEGE z ZDUSiP CBK PAN: „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”

11:50 – wystąpienie dr Natalii ZALEWSKIEJ z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN: „MDRS czyli marsjańska stacja badawcza w Utah – relacja z pobytu pierwszej polskiej  załogi EXO17”

12:20 – wystąpienie dr Krzysztofa ZIÓŁKOWSKIEGO autora książki „Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych” nt. „Sześćdziesięciolecie szturmu nie tylko na Marsa”

12:40 – podsumowanie drugiego dnia obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA z CBK PAN

 

12.50 – przerwa na kawę i herbatę

 

13:20 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciela Patrona konkursów

13:40 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów

14:10 – wystąpienie prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, podsumowanie całości konferencji

14:30 – podziękowania za udział w konferencji, zaproszenie na przyszłoroczną, IX

14:40 – zakończenie obrad Konferencji.

 

Imprezy towarzyszące Konferencji:

  • Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:30

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4

  • Pokaz łazików marsjańskich w Teatrze i na placu przed Teatrem

 

 

                                      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.