Sieradzka Kapela Ludowa była najstarszą, nieprzerwanie działającą kapelą ludową w naszym regionie. Powstała w 1955 roku przy nieistniejących już Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu. Jej założycielami byli: Kazimierz Jacyk, Eugeniusz Kacprzak, Henryk Zabłotny i  Jan Góra.

Przez lata jej istnienia zmieniały się instytucje patronujące, zmieniał się również skład zespołu.

Od 2008 do 2019 roku Kapela działała przy Muzeum Okręgowym w Sieradzu w składzie:

  • Jolanta Werner – śpiew,
  • Marta Cicha – skrzypce,
  • Krystian Krawczyk – śpiew,
  • Jan Janiak – akordeon,
  • Kazimierz Marciniak – trąbka,
  • Rajmund Kaczmarek – klarnet,
  • Grzegorz Gortych – bęben,
  • Jerzy Zalewski – kontrabas.

Sieradzka Kapela Ludowa działała jako zespół opracowany. Swój repertuar tworzyła na bazie różnych źródeł. Czasami było to coś zasłyszanego, co spodobało się Kapeli i wtedy zostało zapisane.  Do utworów, które grała kapela zaliczyć należy polki, owijoki, oberki oraz przyśpiewki ludowe z terenu Sieradzkiego. Wszystkie utwory utrzymane były w duchu tradycyjnego sieradzkiego folkloru.

Wieloletnia działalność Kapeli, ich twórcza pasja przyczyniła się do upowszechnienia muzycznych tradycji Ziemi Sieradzkiej. Wielokrotnie występowała na terenie Ziemi Sieradzkiej, a także całej Polski uświetniając ważne imprezy i jubileusze. W 2013 r. uczestniczyła w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Brała udział w wielu konkursach i przeglądach zdobywając czołowe nagrody. Sieradzka Kapela Ludowa koncertowała z dużym powodzeniem także poza granicami kraju towarzysząc Zespołowi Pieśni i Tańca „Sieradzanie”, jak również występując samodzielnie, m.in. w: Jugosławii (1983), Bułgarii (1984 r.), Danii (1987,1993), Francji (1986, 1988, 1997, 1999), Macedonii (1995), Portugalii (1996),), Tadżykistanie (1994), Turcji (1995), Włoszech (1998), Niemczech (1977,1997, 2002 – towarzysząc Zespołowi Pieśni i Tańca „Anilana”z Łodzi i Słowenii (2006).

Za swoją działalność artystyczną i propagowanie folkloru była wielokrotnie nagradzana z okazji swoich licznych  jubileuszy dyplomami i nagrodami: Ministra Kultury, Wojewody Sieradzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Sieradzkiego oraz listami gratulacyjnymi: od Podsekretarzu Stanu Ministerstwa Kultury i jak również Prezydenta Miasta Sieradza.

W roku 2000, z okazji jubileuszu 45-lecia  Rada Miasta Sieradza nadała Sieradzkiej Kapeli Ludowej tytuł: „Zasłużony dla Miasta Sieradza“.

W 2015 roku kapela obchodziła Jubileusz 60-lecia swego istnienia.