Sieradzka Kapela Ludowa jest jedną z najstarszych, nieprzerwanie działających kapel ludowych w Polsce. Powstała w 1955 roku przy nieistniejących już Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu. Jej założycielami byli: Kazimierz Jacyk, Eugeniusz Kacprzak, Henryk Zabłotny i  Jan Góra.

Przez lata jej istnienia zmieniały się instytucje patronujące, zmieniał się również skład zespołu.

Obecnie od 2008 roku Kapela działa przy Muzeum Okręgowym w Sieradzu w składzie:

  • Jolanta Werner – śpiew,
  • Marta Cicha – skrzypce,
  • Krystian Krawczyk – śpiew,
  • Jan Janiak – akordeon,
  • Kazimierz Marciniak – trąbka,
  • Rajmund Kaczmarek – klarnet,
  • Grzegorz Gortych – bęben,
  • Jerzy Zalewski – kontrabas.

Aktualnie najdłuższy staż w Kapeli ma Krystian Krawczyk (ponad 46 lat). Kierownikiem muzycznym jest Kazimierz Marciniak.

Sieradzka Kapela Ludowa jest zespołem opracowanym. Swój repertuar tworzy na bazie różnych źródeł. Czasami jest to coś zasłyszanego, co spodobało się Kapeli i wtedy zostaje zapisane. Każdy z członków zespołu ma swój udział w tworzeniu repertuaru, bo wszyscy wyrośli na Ziemi Sieradzkiej i  muzykę ludową mają w sercu od wielu lat. Nawet najmłodsza z Kapeli – skrzypaczka Marta Cicha jest już laureatką Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Do utworów, które grają od wielu lat cały czas coś przybywa. Wzbogacają repertuar, wykorzystując zasłyszane polki, owijoki, oberki oraz przyśpiewki ludowe z terenu Sieradzkiego. Wszystkie utwory są jednak w duchu tradycyjnego sieradzkiego folkloru.

Wieloletnia działalność Kapeli, ich twórcza pasja przyczyniła się do upowszechnienia muzycznych tradycji Ziemi Sieradzkiej. Wielokrotnie występowała na terenie Ziemi Sieradzkiej, a także całej Polski uświetniając ważne imprezy i jubileusze. W 2013 r. uczestniczyła w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Brała udział w wielu konkursach i przeglądach zdobywając czołowe nagrody. Sieradzka Kapela Ludowa koncertowała z dużym powodzeniem także poza granicami kraju towarzysząc Zespołowi Pieśni i Tańca „Sieradzanie”, jak również występując samodzielnie, m.in. w: Jugosławii (1983), Bułgarii (1984 r.), Danii (1987,1993), Francji (1986, 1988, 1997, 1999), Macedonii (1995), Portugalii (1996),), Tadżykistanie (1994), Turcji (1995), Włoszech (1998), Niemczech (1977,1997, 2002 – towarzysząc Zespołowi Pieśni i Tańca „Anilana”z Łodzi i Słowenii (2006).

Za swoją działalność artystyczną i propagowanie folkloru była wielokrotnie nagradzana z okazji swoich licznych  jubileuszy dyplomami i nagrodami: Ministra Kultury, Wojewody Sieradzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Sieradzkiego oraz listami gratulacyjnymi: od Podsekretarzu Stanu Ministerstwa Kultury i jak również Prezydenta Miasta Sieradza.

W roku 2000, z okazji jubileuszu 45-lecia  Rada Miasta Sieradza nadała Sieradzkiej Kapeli Ludowej tytuł: „Zasłużony dla Miasta Sieradza“.

W 2015 roku kapela będzie obchodzić Jubileusz 60-lecia swego istnienia.