Muzeum Okręgowe w Sieradzu, zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, deklaruje przystosowanie w miarę swoich możliwości strony internetowej Muzeum Okręgowego w Sieradzu osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem Muzeum jest podjęcie wszelkich możliwych działań, które pozwolą na ułatwienie komunikacji, oraz aktywne uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych naszego Muzeum.

Dostępność w zakresie architektonicznym

Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Budynek przy ul. Dominikańskiej 2, w którym prezentowane są wystawy.

Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok.  50  metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim – Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200  metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. Wejście do budynku dla zwiedzających ekspozycje muzealne nie ma progów oraz posiada ponad 90 cm. szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. Wystawy na parterze są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z kładki wwożącej zwiedzających na wystawy prezentowane na piętrze i w piwnicach Muzeum. Jednak czas przewozu jednej osoby trwa ok. 5 minut. Przy większych grupach zwiedzających poruszających się na wózkach, czas przejazdu kładki byłby zbyt długi, by taka grupa mogła zwiedzić całe muzeum. Wystawy na piętrze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, natomiast wystawy w piwnicach mają trzy sale ze zbyt wąskimi przejściami. Niedogodność związana jest z architekturą budynku zabytkowego. Część ekspozycji ukazującej zbiory numizmatyczne ma wysoko zamontowane gabloty, dostosowane dla osób stojących. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Brak miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie.

Budynek przy ul. Zamkowej 1, w którym prezentowane są wystawy i znajduje się sala konferencyjna.

Wystawy czasowe jak również sala konferencyjna są dostępne dla osób na wózkach, jednak dojazd do budynku utrudnia nawierzchnia pokryta brukiem kamiennym. Wewnątrz znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Brak miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie.

Budynek przy ul. Rynek 1, w którym znajduje się wystawa

Budynek w którym prezentowana jest wystawa “Z techniką łączności przez dziesięciolecia” ma utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Do wejścia na sale wystawowe prowadzą trzy stopnie. Muzeum nie posiada osoby, która wnosiłaby wózki na salę wystaw. Na salach wystaw nie ma przeszkód dla wózków. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych oraz miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie.


Budynek przy ul. Rynek 2, w którym znajdują się biura i magazyny oraz sala edukacyjna.

Do budynku prowadzą trzy stopniowe schody. Muzeum nie posiada osoby, która wnosiłaby wózki do budynku. Sala edukacyjna nie posiada barier utrudniających poruszanie się na wózku. Brak toalety dla niepełnosprawnych i miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie. Na piętro prowadzą wąskie zakręcone schody, co uniemożliwia dostęp osobom z dysfunkcją ruchu.Sieradzki Park Etnograficzny Oddział Muzeum Okręgowego w Sieradzu ul. Grodzka 1

Osoby na wózkach mogą zwiedzać Sieradzki park Etnograficzny oraz wiatę ekspozycyjną z narzędziami rolniczymi. Trudność może jednak sprawiać poruszanie się po trawie gdyż, by zachować etnograficzny charakter zabudowań wiejskich, teren ten nie posiada chodników z utwardzoną nawierzchnią. Wnętrza zabudowy drewnianej prezentowane w parku etnograficznym są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach z powodu wysokich progów oraz wąskich przejść i niewielkich pomieszczeń. Muzeum nie posiada osoby, która wnosiłaby wózki na ekspozycje. Na terenie parku etnograficznego nie ma toalety dla niepełnosprawnych oraz miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie. Najbliższy parking z miejscami dla niepełnosprawnych znajduje się ok. 200 metrów od parku etnograficznego, jednak jest możliwość dojechania samochodem pod wejście na teren muzeum.

Muzeum Walewskich w Tubądzinie
Oddział Muzeum Okręgowego w Sieradzu

Zabytkowy park przy pałacu i oficynie dworskiej jest dostępny dla zwiedzających poruszających się na wózkach. Utwardzone nawierzchnie ścieżek nie stwarzają problemów w poruszaniu się. W parku znajdują się ławki dla odpoczynku. Dwór w którym mieści się ekspozycja, nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na progi i schody prowadzące do wnętrz. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych oraz miejsca dla matek z dziećmi, na karmienie i przewijanie. Brak parkingu dla niepełnosprawnych, jednak w razie konieczności, ze względu na ograniczone możliwości w poruszaniu się zwiedzających, na teren parku można wjechać samochodem.

Dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku

Muzeum Okręgowe w Sieradzu wraz z oddziałami: Muzeum Walewskich
w Tubądzinie oraz Sieradzkim Parkiem Etnograficznym posiada przewodnika, który oprowadza po ekspozycjach muzealnych z uwzględnieniem osób niewidzących bądź niedowidzących. Chcąc skorzystać z usługi przewodnika należy wcześniej umówić zwiedzających telefonicznie. Przewodnik dla osób z dysfunkcją wzroku jest bezpłatny.

Dostępność dla osób z dysfunkcją słuchu

Muzeum Okręgowe w Sieradzu wraz z oddziałami: Muzeum Walewskich
w Tubądzinie oraz Sieradzkim Parkiem Etnograficznym zapewnia przewodniki w formie drukowanej dla zwiedzających z dysfunkcją słuchu.

Edukacja

Muzeum prowadzi zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku podczas których uczestnicy zapoznają się za pomocą dotyku i słuchu z wybranymi eksponatami.

Kontakt do koordynatorki dostępności

Karolina Antczak,
promocja@muzeum-sieradz.com.pl
tel. 43 827 16 39