MUZEUM OKRĘGOWE W SIERADZU  powstało w 1937 r. W tym samym roku 23 listopada wybrano zarząd i zatwierdzono statut muzeum. Pierwsze eksponaty do sieradzkiego muzeum trafiły dzięki staraniom i darom m.in. Kazimierza Walewskiego z Tubądzina, starosty sieradzkiego Kazimierza Łazarskiego oraz ks. Walerego Pogorzelskiego. Siedzibą muzeum jest najstarsza murowana kamienica w Sieradzu, która powstała na przełomie XVI/XVII w. Pierwszym kustoszem muzeum w Sieradzu był Rudolf Weinert. W latach 1937-1944r., prowadząc szereg wykopalisk archeologicznych opracował pierwszą monografię pradziejów powiatu sieradzkiego a wiele z zebranych przez niego zabytków udało się uratować z pożogi wojennej. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1948-1976, sieradzkie muzeum kierowane było przez etnografa i kustosza p. Zofię Neyman, zasłużoną postać  sieradzkiego muzealnictwa. Kolejne lata działalności muzeum to organizacja, budowa i udostępnienie szeregu nowych wystaw stałych dla publiczności. To również okres pozyskiwania kolejnych eksponatów, których  ilość  wzrosła wkrótce do ponad 45000 zabytków. Obecnie w muzeum można obejrzeć stałe wystawy, obrazujące najstarsze dzieje, rozwój gospodarczy i kulturowy miasta oraz regionu. Wystawy prezentowane są przez poszczególne muzealne działy tj. archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Ten ostatni dział obejmuje również Sieradzki Park Etnograficzny mieszczący się przy ul. Grodzkiej w Sieradzu. 25 października 1984 r., utworzone zostało Muzeum Walewskich   w Tubądzinie – będące drugim oddziałem sieradzkiego muzeum. Siedzibą oddziału jest klasycystyczny dwór wybudowany w drugiej połowie XVIII w., nawiązujący  do siedzib ziemiańskich przełomu XIX i XX w. okolic Sieradza.