Muzeum Okręgowe w Sieradzu powstało w 1937 r. W tym samym roku 23 listopada 1937 r. wybrano zarząd i zatwierdzono statut Muzeum. Pierwsze eksponaty zostały zgromadzone dzięki darom m.in. Kazimierza Walewskiego z Tubądzina, starosty sieradzkiego Kazimierza Łazarskiego, ks. Walerego Pogorzelskiego i innych.
Obecną (od 1947 r.) siedzibą Muzeum Okręgowego jest najstarsza murowana kamienica w Sieradzu, która powstała w końcu XVI w. lub na początku XVII w.
Zasłużoną postacią w rozwoju sieradzkiego muzeum była Zofia Neymanowa – kustosz i kierownik muzeum od 15 czerwca 1948 r. do końca 1976 r. Na budynku przy muzeum przy ul. Dominikańskiej 2 widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Zofii Neyman. W tym czasie powiększono muzeum o dwie kamienice w Rynku i udostępniono wystawy stałe do zwiedzania, a ilość eksponatów wzrosła do ponad 40000 zabytków.
Obecnie Muzeum Okręgowe posiada wystawy stałe obrazujące dzieje Sieradzkiego z zakresu archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Ten ostatni dział obejmuje także Sieradzki Park Etnograficzny mieszczący się przy ul. Grodzkiej. W Tubądzinie mieści się w Muzeum Walewskich – oddział Muzeum Sieradzkiego utworzony 25 października 1984 r.
Muzeum w Sieradzu posiada również bibliotekę naukową i dział oświatowy. Organizuje i sprowadza liczne wystawy czasowe cieszące się zainteresowaniem dorosłych i młodzieży szkolnej. Muzeum oferuje i zachęca do brania udziału w konkursach oraz lekacjach muzealnych prowadzonych przez naszych pracowników z poszczególnych działów.