W dniu 30 listopada 2019 r., o godz. 15.00 w Muzeum w Łowiczu odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie projektu Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego.

Celem projektu realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2019 roku była integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.

Do współpracy w realizacji projektu udało się pozyskać licznych partnerów. Byli nimi:Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalne w  Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Patronem medialnym został portal KulturaLudowa.pl

W ramach projektu zorganizowano sesję międzymuzealną i konkurs. Zwieńczeniem projektu jest wystawa, na której zostaną zaprezentowane wybrane prace wszystkich twórców biorących udział w konkursie. Jury konkursowe oceniające prace z zadowoleniem odnotowało dużą liczbę uczestników (43 osoby) oraz wysoki poziom artystyczny i merytoryczny zgłoszonych wycinanek.

Mamy nadzieję, że Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego na stałe wpisze się kalendarz wydarzeń kulturalnych i będzie w przyszłości kontynuowane. Przyjęta formuła projektu pozwala bowiem poznać aktualną kondycję i zmiany zachodzące w sferze wycinanki ludowej, zapewnia podtrzymywanie regionalnych tradycji, integruje różnorodne środowiska i  wzbudza zainteresowanie historią małych ojczyzn.

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna

Zapraszamy 30 listopada do Muzeum w Łowiczu!!!

 

Informacje o projekcie można znaleźć na www.muzeumlowicz.pl oraz na stronach partnerów.