Muzeum  w Łowiczu  w b.r. organizuje konkurs p.t.: „Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego”. Nasze Muzeum serdecznie zaprasza sieradzkich twórców ludowych do udziału w konkursie co będzie także formą promocji własnej twórczości oraz kultury regionu sieradzkiego. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres Muzeum w Łowiczu w terminie od 1 września do 30 września 2019 r.

Regulamin konkursu