Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu zaprasza na odczyt „Działalność odczytowa s. Urszuli Ledóchowskiej w krajach skandynawskich na rzecz Polski i Polaków w okresie I wojny światowej – jej wkład w budowanie niepodległej Polski”, który wygłosi s. Danuta Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Odczyt odbędzie się 16 marca 2018 r. o godz. 12:00 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, ul. Dominikańska 2