Spotkanie w dniu 13 lipca w Muzeum Okręgowym w Sieradzu będzie poświęcone 100-  leciu funkcjonowania w Błaszkach sióstr obliczanek, które przybyły do miasteczka w 1920 r. i założyły tutaj pensję dla dziewcząt na prawach szkoły średniej. Dzięki temu na początku niepodległości w Błaszkach funkcjonowały dwie szkoły średnie, co stanowiło pewnego rodzaju wyróżnik miasteczka na tle podobnych wielkością miejscowości, które takich szkół nie posiadały.

Po kilku latach szkoła została jednak zlikwidowana i i siostry utworzyły ochronkę dla dzieci, która z czasem zamieniła się w przedszkole, funkcjonujące także w okresie PRL. Siostry wychowały znaczną część młodzieży, przygotowując ją do przyjęcia sakramentów, służąc także pomocą miejscowej parafii. Poza liczącą sobie ponad 120 lat Strażą Pożarną siostry są najdłużej działającą w miasteczku organizacją, zapisaną pozytywnie w historii miasteczka. 

W dniu 20 czerwca w kościele pod wezwaniem św. Anny w Błaszkach odbyły się jubileuszowe uroczystości. Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun.