19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwszego miejskiego powstania na terenach Europy okupowanej przez nazistowskie Niemcy. W Muzeum zorganizowano spotkanie młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka oraz Powiatowyego Zespółu Szkół nr 1 w Sieradzu, podczas którego zgromadzeni mogli wysłuchać prelekcji Anny Piestrzeniewicz “Żydzi w Sieradzu w czasie okupacji niemieckiej w świetle relacji zebranych przez Jadwigę Kozłowską”.

W Muzeum Okręgowym w Sieradzu przechowywane są teczki z archiwum Jadwigi Kozłowskiej, w których znajdują się relacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w regionie sieradzkim w czasie II wojny światowej.W relacjach zebranych przez Jadwigę Kozłowską poruszany jest temat getta w Sieradzu, relacji między ludnością polską i żydowską w czasie okupacji oraz zachowań Niemców wobec Żydów. Informacje na ten temat znaleźć możemy w relacjach: Stefanii Kubackiej, Marii Rychlik, Janiny Migałki, Marii Wasiak, Marii Bartusiak, Adama Dudczaka oraz Aleksandry Wisławskiej oraz w danych o pracy sióstr urszulanek w Sieradzu w latach 1939 – 1945.