Młodzież sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych i licznie zgromadzeni goście wzięli udział w sesji popularnonaukowej z udziałem historyków wojskowości, poświęconej działalności Batalionów Chłopskich. Podczas spotkania dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaznajomił zgromadzonych z rolą jaką odegrały BCh, prof. dr hab. Piotr Matusak wygłosił na temat V Okręgu BCh Łódź, Wiesław Gołębiewski, syn dowódcy BCH z lasów radomszczańskich, opowiedział o walkach prowadzonych przez oddział ojca, Krystyna Brodowska zaprezentowała postać prof. Heleny Brodowskiej-Kubicz, a Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty przybliżyła sylwetkę urodzonej w Warcie Marii Szczawińskiej. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Fot. Tomasz Oszczęda.