W dniu 07.12.2016 roku centralę POLSA w Gdańsku odwiedziła delegacja Starostwa i Muzeum Okręgowego w Sieradzu.
POLSA Gdańsk

Stronę samorządową reprezentował starosta sieradzki Mariusz Bądzior, a muzeum jego dyrektor Jerzy Kowalski. Ze strony Agencji w spotkaniu wziął udział Wiceprezes POLSA ds. Nauki dr hab. inż. Marek Moszyński, Departament Edukacji reprezentował jego dyrektor prof. dr hab. inż. Cezary Specht. Podczas spotkania poruszono kwestię organizacji przyszłorocznej VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej, w której finansowo i merytorycznie partycypować ma również POLSA. Konferencji przyświecać będą dwie szczególne rocznice, a mianowicie jubileusz 80-lecia wydania fundamentalnej pracy Arego Szternfelda „Wstęp do kosmonautyki”, oraz 60-ta rocznica wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnika 1.

Drugim dyskutowanym tematem była oferta założenia Narodowego Centrum Edukacji Kosmicznej z siedzibą w pałacu w Męckiej Woli pod Sieradzem. Z racji szerokiej bazy socjalnej (sale wykładowe, internat, stołówka, rozległy park i otulina leśna) i sprzyjającej logistyki (położenia praktycznie w samym centrum kraju, w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych), byłby to doskonały obiekt do prowadzenia różnego rodzaju branżowych konferencji, sympozjów, warsztatów, spotkań tematycznych, a nawet organizowania szkolnych ferii czy wakacji pod patronatem POLSA. Więcej szczegółów wkrótce.

https://www.polsa.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia/13-ostatnie/202-delegacja-z-sieradza-w-siedzibie-agencji