W dniach 12-22 marca 2018r., Muzeum Okręgowe w Sieradzu, w sali wystawowej Rynek 1, zaprezentuje wystawę upamiętniająca 100 lecie odzyskania przez Polskę państwowości.

Projekt wystawy realizowany jest przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe Archiwum Akt Nowych i koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Projekt ma zasięg ogólnopolski i w swym patriotyczno-historycznym przekazie, ma dotrzeć do jak największej liczby odbiorów. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „ W drodze do niepodległości ”, której celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 10:00 w dniu 12 marca 2018 r. Wstęp bezpłatny.