Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 25.06.2015 r. o godzinie 17:00 na wykład Ryszarda Poradowskiego i Krzysztofa Lisieckiego pt. Dziennikarze i media w procesie promocji regionu na przykładzie “Głosu Robotniczego”. Miejsce spotkania: ul. Dominikańska 2.