W ramach studium regionalnego w dniu 19 marca br. odbyło się kolejne spotkanie, które tym razem poświęcone było dwóm XIX – wiecznym archiwistom sieradzkim: Antoniemu Pstrokońskiemu (1773 – 1843) i Józefowi Gabrielowi Szaniawskiemu (1805 – 1879). Prelegent Piotr Kurowicz przedstawił życie i dorobek naukowy obu archiwistów, którzy byli pierwszymi, związanymi z Sieradzem historykami – regionalistami, zajmującymi się przeszłością Sieradza i historią dawnego województwa sieradzkiego.