Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 19.03.2015 r., o godz. 17:00 na wykład Piotra Kurowicza Starszego Kustosza w Muzeum Okręgowym w Sieradzu pn. “DZIEWIĘTNASTOWIECZNI ARCHIWIŚCI SIERADZCY”. Wykład odbędzie się w budynku przy ul. Dominikańskiej 2.