W jednej z sal ekspozycyjnych Muzeum Walewskich w Tubądzinie odbył się w sobotę, 21 maja 2022 r., wspaniały koncert muzyki poważnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego MELOS, przygotowany i realizowany  przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Magdalenę Kling-Fender oraz Roberta Fendera, dyrektorów artystycznych festiwalu. Publiczność po brzegi wypełniła salę a sam koncert był niepowtarzalny i niezwykle melodyczny.  Wykonawcy Anna Fender – wiolonczela i Chihiro Deguchi –  fortepian,  zaprezentowały w programie utwory F.Chopina, E.Griega i V. Polajnara. Licznie przybyli goście,  obecni na koncercie wyrażali słowa zachwytu, gratulując artystom ekspresyjnego i na wysokim poziomie wykonania utworów. Słuchacze zachwycili sie również pięknem Dworu Walewskich w Tubądzinie gdzie wspaniałe chwile z wybrzmiewająca muzyką stały sie dla wszystkich odpoczynkiem dla duszy. Kolejny, ostatni III już koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego MELOS w sobotę 28.05.2022r. o odzinie 18.00 w Tubądzinie, serdecznie zapraszamy.