25 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Powiatowej odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu nt. „Konzentrationslager  Dachau – miejsce eksterminacji duchowieństwa polskiego”. Prelegentem była Anna Jagodzińska z Biuro Udostępniania i Archiwizacji dokumentów IPN w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli: prof. dr hab. Maria Blomberg (przewodnicząca Rady Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim),  dr Joanna  Żelazko (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi), Antoni Galiński (koordynator prac Klubów im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim) oraz członkowie sieradzkiego Klubu. Prelegentka przedstawiła historię utworzenia przez niemieckich nazistów obozu koncentracyjnego w Dachau, warunki bytowania polskich duchownych w nim, kary oraz eksperymenty pseudomedyczne, którym poddawano księży. Uzupełnieniem wykładu była projekcja filmu „Dachau – dzień wyzwolenia 29.04.1945 r.”