5 kwietnia 2016 r. w Muzeum odbyły się uroczystości upamiętniające 1050. rocznicę chrztu Polski. Rozpoczęto je otwarciem wystawy „Kronikarze piszą… Chrzest Polski”. Ekspozycja podejmuje temat wydarzeń z 966 r. przez pryzmat słów kronikarzy Thietmara z Merseburga, Anonima zwanego Gallem, Wincentego Kadłubka oraz Jana Długosza. Teksty kronikarskie zilustrowane zostały kopiami kart wielowiekowych ksiąg, przepisywanych odręcznie, z charakterystycznymi dla rękopisów ozdobnikami, ale także notatkami na marginesach, znakami czasu na papierowych kartach. To czyni ekspozycję interesującą także w sferze grafiki. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu „O chrzcie Polski – w jego 1050. rocznicę”, który wygłosiła prof. Anna Kowalska-Pietrzak z Katedry Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wykładu na podstawie źródeł oraz teorii naukowych przedstawione zostały kwestie związane z życiorysem Mieszka I, przyczynami, okolicznościami oraz skutkami chrztu Polski. Wykład zakończył się konkluzją, że początki państwa Polskiego to ciągle wiele niewiadomych, na które badacze historii szukają wciąż odpowiedzi.