Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza na wykład prof. dr hab. Anny Kowalskiej – Pietrzak “O CHRZCIE POLSKI – W JEGO 1050. ROCZNICĘ” oraz na otwarcie wystawy “KRONIKARZE PISZĄ… CHRZEST POLSKI” w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00, ul. Zamkowa 1 i Rynek 1.