Zygmunt Andrychiewicz żył w latach 1861-1943. Jego twórczość – obecnie prawie zupełnie zapomniana – obejmowała różne rodzaje malarstwa: portretowe, pejzażowe, rodzajowe i różne techniki – akwarela, gwasz, pastel, olej. Większą część życia spędził w Małkowie na ziemi sieradzkiej, w majątku Walentyny i Marii Pstrokońskich.

Pozostał wierny konwencji akademickiego realizmu, a za jego dewizę artystyczną można uznać słowa: „Interesuje mnie natura we wszystkich swych manifestacjach. Zarówno w postaci ludzkiej jak i w krajobrazie”.

Portrety Andrychiewicza charakteryzują się naturalnością pozy i pogłębioną analizą psychologiczną modela harmonijnie połączoną z elegancją i szlachetnością tonu, w pejzażach możemy zauważyć inspiracje postimpresjonizmem, z którym zetknął się podczas pobytu we Francji.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy.