W ostatni czwartek 15 września odbyło się w naszym Muzeum kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Poświęcone było ono przypadającej w tym roku 15. rocznicy powstania parafii wojskowej w naszym mieście.  O jej początkach wspominał gen. bryg.

Andrzej Szymonik, będący w latach 1997 – 2004 dowódcą sieradzkiej jednostki łączności, a obecnie profesorem Politechniki Łódzkiej.

         Świątynia p.w. Chrystusa Króla i Imienia Maryi przy ul. Kościuszki w Sieradzu jest kościołem rzymskokatolickim parafialnym i garnizonowym, należący do Śląskiego Dekanatu Wojskowego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ustanowiona została dekretem ks. biskupa Leszka Sławoja Głodzia z dnia 9 września 2001 r. i powołana została dla 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Erygowanie parafii nastąpiło 11 listopada tegoż roku. Gen. bryg. A. Szymonik wspominał również osoby zasłużone dla początków parafii, m. in. nieżyjącego już ks. prałata Józefa Frątczaka.

Drugim z prelegentów był ks. kpt. Władysław Włodarczyk, obecny proboszcz parafii garnizonowej w Sieradzu. Ksiądz kapelan omówił funkcjonowanie parafii wojskowych w ramach Ordynariatu Polowego WP.

Zebrani licznie słuchacze prelekcji wspominali funkcjonowanie kościoła przed utworzeniem parafii wojskowej. Pierwotnie świątynia powstała w latach 1889 – 1897 jako kościół ewangelicki i służył początkowo jako dom modlitwy. Poświęcony został dopiero w 1925 r. Parafia ewangelicka istniała do 1945 r. Po II wojnie światowej świątynia była w posiadaniu parafii polskokatolickiej, po zlikwidowaniu której utworzono parafię wojskową.