W środę 28 lutego w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się interesujące spotkanie w którym uczestniczyła  młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. W trakcie spotkania zgromadzeni uczniowie wysłuchali referatu historyka Pawła Wąsa z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconego walczącym o demokratyczną Polskę żołnierzom podziemia niepodległościowego.

Wykład i bogata dokumentacja fotograficzna nawiązywała do genezy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz bohaterów Polski Podziemnej. Młodzież zapoznała się z motywacjami  i ideami kierującymi żołnierzami niepodległościowego podziemia, nierzadko będącymi w wieku obecnych na sali. Ciekawie zostały ujęte losy i  sylwetki „sieradzkich wyklętych”, którzy w latach 1945-1955 na terenie regionu sieradzkiego czynnie uczestniczyli w oporze i walce z komunistycznymi władzami.

W roku 2011 w dniu 1 marca  Sejm RP uchwalił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych co ma zawiązek z mordem jakiego dokonano 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie na członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.