Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok – Wersja nr 2