Wystawa czasowa “Portrety jeńców” z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Prezentowana w Muzeum Okręgowym w Sieradzu w dniach 17.09 – 04.11.2012 r. Jest poświęcona biografii 6 osób: Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henrykowi Łagodzkiemu i Zbigniewowi Wajszczukowi. Poprzez ich portrety wystawa ukazuje losy polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej.