Taki tytuł miała prelekcja płka Jana Kowalskiego, byłego z-cy d-cy 15 SBWD, na którą mimo fatalnej pogody stawiło się w murach naszego muzeum grono zainteresowanych i oddanych słuchaczy naszych coczwartkowych spotkań. Płk Kowalski przedstawił dzieje garnizonu sieradzkiego na szerokim tle historycznym, sięgającym czasów Leszka Czarnego, lecz skoncentrował się na ostatnich 80 latach pobytu wojska polskiego w nadwarciańskim grodzie, w tym strategicznym z punktu widzenia obronności ówczesnej Polski lokowaniu jednostki piechoty i saperów w Sieradzu. Prelegent duży nacisk położył zwłaszcza na latach powojennych. Znajdowała się tutaj szkoła oficerska i szkoła podchorążych łączności, aż wreszcie po licznych zmianach, spowodowanych przemianami społeczno-politycznymi, w tym po 1989 r., mamy w Sieradzu Brygadę Wsparcia Dowodzenia, , której żołnierze walczyli w Iraku i Afganistanie i tworzącą nową, piękną kartę historii Wojska Polskiego oraz stale rozwijających i umacniających związki z miastem i jego mieszkańcami.