W dniu 22 listopada 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Klubu Garnizonowego w Sieradzu, przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota” w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszeni goście oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Prelegentem spotkania był Wojciech Źródlak, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oddział Radogoszcz. Temat spotkania brzmiał: “Pułkownik Władysław Dzierżyński- zapomniany brat krwawego Feliksa”. Prelegent przedstawił zgromadzonym sylwetkę pułkownika Władysława Dzierżyńskiego ur. 11 marca 1881 r. w Oziembłowie. Bohater spotkania urodził się w wielodzietnej rodzinie Edmunda Rufina i Heleny z Januszewskich. Pobierał naukę w Gimnazjum w Wilnie a potem w Petersburgu. Następnie podjął studia medyczne na Uniwersytecie Moskiewskim. W połowie 1922 r. wyemigrował do Polski i wstąpił do Wojska Polskiego w randze podpułkownika-lekarza. W 1930 r. otwarto w Łodzi szpital kasy chorych przy ul. Kopcińskiego, gdzie na prośbę ówczesnego dyrektora Szpitala Wincentego Tomaszewicza rozpoczął praktykę. Po wybuchu II wojny światowej podczas pierwszej fali prześladowań łódzkiej inteligencji uniknął aresztowania. Został jednak usunięty z pracy w szpitalu Kasy Chorych, więc prywatna praktyka lekarska stała się jedynym źródłem utrzymania. Aresztowany został 13 lutego 1942 r.; najpierw osadzony w więzieniu łódzkiej policji i gestapo skąd przewieziony został do Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu; umieszczony na ogólnej sali więziennej, ale po kilku dniach przeniesiony na izbę chorych, gdzie były nieco lepsze warunki bytowania. Zginął 20 marca 1942 r. podczas zgierskiej egzekucji 100 Polaków na ówczesnym pl. Stodół.