Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Sieradzu oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu zapraszają na wykład “Sieradzanie w obozach koncentracyjnych”, który wygłosi Józef Szubzda emerytowany nauczyciel, historyk. Odczyt odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu ul. Zamkowa 1.