W dniu 11 maja 2017 r. w Sali Rycerskiej Muzeum Okręgowego w Sieradzu odbyło się spotkanie, podczas którego prelekcję nt. skarbu groszy praskich z Kłocka poprowadził mgr Marek Urbański – kustosz Działu Archeologii i Paleontologii MOS. Prelegent przedstawił okoliczności odkrycia i zagadnienia związane z analizą i opracowaniem skarbu, który został znaleziony 23 października 2016 r. na posesji państwa Jasków. Znalazcy powiadomili policję, muzeum i służby konserwatorskie, które w osobie pani Barbary Głowackiej-Fronckiewicz i Marka Urbańskiego przeprowadzili wstępne badania. Badania sondażowe w grudniu ubiegłego roku przeprowadził zespół z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Anny Marciniak-Kajzer. W wyniku tych badań stwierdzono, że skarb w liczbie 1751 monet znajdował się w zakopanym płytko pod ziemią na polu ornym naczyniu glinianym. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało się stwierdzić innych zabytków towarzyszących znalezisku. Analiza skarbu ujawniła, że w jego skład wchodziło kilka monet Fryderyka II Miśnieńskiego, kilkanaście Wacława II Czeskiego, około 200 monet Karola IV Luksemburskiego. Pozostałe monety zostały wybite za panowania Jana I Luksemburskiego. Całość emisji skarbu zawiera się w latach 1300-1378. Skarb został przekazany przez Delegaturę w Sieradzu WUOZ w Łodzi w depozyt do Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Przed badaczami stoi zadanie dokładnego zidentyfikowania i opracowania skarbu oraz rozwiązanie zagadki okoliczności ukrycia skarbu, który zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności podczas uroczystości jubileuszu 80-lecia Muzeum w Sieradzu.