19 grudnia 2013 r. w budynku Muzeum przy ul Dominikańskiej 2 została otwarta nowa wystawa czasowa zatytułowana „Skromny w potrzebach, hojny w dobroczynności… Dr Józef Stanisławski (1824 -1900) – zasłużony Sieradzanin z Galicji”. Na ekspozycji zobaczyć można dokumenty i pamiątki po tym wybitnym lekarzu, społeczniku, prezesie rady nadzorczej Straży Ogniowej, przyjacielu pierwszego w Polsce profesora archeologii Józefa Łepkowskiego oraz współorganizatora (wspólnie z Edmundem Stawiskim) pierwszej wystawy starożytności w Sieradzu. Wystawa zorganizowana została w oparciu o zbiory: Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie, Jerzego Krawczyńskiego z Sieradza, Archiwum Państwowego w Łodzi, Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Ekspozycję zwiedzać można do 19 lutego 2014 r.