W minioną środę, 30 listopada 2016 roku, miało miejsce kolejne spotkanie Studium Regionalnego naszego Muzeum. Było to spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim poetą, pisarzem, prozaikiem, dramaturgiem i publicystą,  zajmującym się w swojej twórczości sprawami Kresów i wydarzeniami na Wołyniu w latach 1939 – 1945, nazywanymi rzezią wołyńską czy – jak ostatnio – ludobójstwem, zorganizowane wspólnie z sieradzkim oddziałem Związku Sybiraków. To o czym wtedy słyszał i co wtedy przeżywał twórca, jako małe dziecko, tkwi w nim do dzisiaj. W swoich powieściach i opowiadaniach stara się Srokowski przywoływać wydarzenia z przeszłości, by o nich nie zapomnieć. W pełnych głębi i prawdy obrazach stara się przede wszystkim ocalić świat, o którym wielu chciałoby zapomnieć. Z niezwykłą ekspresją i wrażliwością pochyla się nad każdą ofiarą, jednoczy się z każdym cierpieniem i przestrzega przed nienawiścią. Jest to szczególnie odczuwalne w zbiorze jego  opowiadań pod tytułem Nienawiść, na kanwie których Wojciech Smarzowski zrealizował film pt. Wołyń. Wg Srokowskiego poznanie całej prawdy o tamtych wydarzeniach i zaakceptowanie jej przez oba narody, jest podstawowym warunkiem polsko-ukraińskiego pojednania, do którego należy dążyć z całych sił. Pamięć powinna nas wyzwolić i zbratać na nowo – takie było przesłanie Stanisława Srokowskiego. Dyskutanci zabierający głos po wystąpieniu autora Nienawiści podkreślali, że najważniejszym na dzisiaj zadaniem w interesie naszych, sąsiadujących ze sobą narodów, jest doprowadzenie do polsko-ukraińskiego pojednania. Jest to zadanie trudne, ale należy je z ogromną cierpliwością realizować.  

Fot. Tomasz Oszczęda