W dniu 8 marca 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie członków Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zebraniu dokonane zostało podsumowanie dotychczasowej pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie stałej wystawy „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Gościem honorowym zebrania był dyrektor Muzeum pan Piotr Gutbier. Zebrani wysoko ocenili współpracę z Muzeum, a w szczególności życzliwość i zaangażowanie jego dyrektora. Prezes Oddziału płk Jan Kowalski podziękował panu Piotrowi Gutbierowi  i wręczył dyplom uznania. Po zakończeniu zebrania, członkowie Oddziału przeszli do sali wystawienniczej muzeum w budynku ul. Rynek 1, gdzie zgromadzone zostały najciekawsze i najbardziej wartościowe egzemplarze sprzętu łączności , którym posługiwali się żołnierze Wojska Polskiego na przestrzeni minionych lat. Sieradzcy „łącznościowcy”- związani są z miastem od ponad siedemdziesięciu lat a kilka żołnierskich pokoleń pełniło w Sieradzu służbę wojskową. Część z nich po rozstaniu się z mundurem utworzyło  Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, który funkcjonuje do chwili obecnej.