We wtorek 17 sierpnia o godzinie 16.30 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu miało miejsce spotkanie z prezesem Samodzielnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Opola Ryszardem Czapińskim. W trakcie spotkania  obejrzano film dokumentalny z zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej o bitwie warszawskiej 1920 roku a także wysłuchano najbardziej znanych pieśni legionowych. Wyczekiwanym przez wszystkich momentem spotkania była prelekcja prezesa Czapińskiego o umundurowaniu i uzbrojeniu jednostek polskich biorących udział w wojnie. W trakcie wykładu zebrani dowiedzieli się o mniej  znanych faktach z ówczesnego żołnierskiego, codziennego życia oraz frontu wojny polsko-bolszewickiej a także  poznali część zbiorów Ryszarda Czapińskiego tj.  oryginalnej ręcznej broni palnej długiej i krótkiej. Omówiono szczegółowo krój i wzór polskich mundurów męskich i kobiecych. Pokazana została wzorcowa amunicja, oporządzenie do broni i radiostacja wykorzystywana przez polskie wojsko. Dodatkowe wrażenie zrobiła bogata kolekcja bagnetów. Zainteresowanie budziło też szereg oryginalnych  dokumentów min. fotografii, książeczek wojskowych, legitymacji, regulaminów czy odręcznych listów żołnierzy z frontu. Pokazywany przez prezesa Czapińskiego zespół obejmował reprezentatywny zestaw zabytków z  okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.