W dniu 26 stycznia odbyło się w Muzeum spotkanie z Ryszardem Sierocińskim, wydawcą i fotografikiem, współwłaścicielem Agencji Reklamowo – Wydawniczej PROF-ART, prezesem Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Pawłem Durajem, artystą plastykiem – grafikiem. Obaj prelegenci podsumowali swoją 27 – letnią współpracę, podczas której wydanych zostało przeszło 150 publikacji albumowych i książkowych  oraz kilkaset wydawnictw akcydensowych, kalendarzy i ulotek. Wśród wydanych wspólnie kilkudziesięciu albumów, do których zdjęcia wykonał R. Sierociński, a opracowanie graficzne P. Duraj, przeważają publikacje o charakterze regionalnym jak : „Sieradz”, „Sieradz Moje Miasto”. „Sieradz Magiczne miejsca”, „Sieradzka księga pokoleń”, Między Wartą a Nerem”, „Z biegiem Warty” i wiele innych.