Ekspozycja podczas zwiedzania której, warto zwrócić uwagę na unikalną  i ciekawą kolekcję rzeźby sakralnej pochodzącej z kościołów i kaplic regionu sieradzkiego. Kolekcja bogato reprezentuje epokę średniowiecza, renesansu i baroku. Wystawę uzupełniają XVII i XVIII wieczne portrety trumienne oraz niezwykle cenny  XV wieczny ornat z wyobrażeniem Madonny Apokaliptycznej.