Do redakcji Naszego Radia w Sieradzu zadzwonił słuchacz z ciekawym tematem. Był w posiadaniu starego zdjęcia, które uchronił przed spaleniem. Zdjęcie przypuszczalnie jest związane z Sieradzem. Kontakt został przekazany do Muzeum Okręgowego w Sieradzu, które odwiedziło słuchacza radia. Fotografia trafiła do zbiorów sieradzkiego muzeum.

Zdjęcie jest zagadkowe. Przedstawia grupę mężczyzn w polskich mundurach pilnowanych przez dwóch żołnierzy niemieckich. Na dole można zauważyć cztery osoby w mundurach marynarskich. W drugim szeregu w środku znajduje się mężczyzna w ubraniu cywilnym w czapce typu wschodniego (z Wołynia?) Czas powstania zdjęcia to przypuszczalnie początek II wojny światowej. Niestety nie udało się zidentyfikować osób i miejsca, w którym zostały sfotografowane. Być może zdjęcie zostało wykonane w nieokreślonym obozie jenieckim dla polskich żołnierzy.

Jeśli by ktoś wiedział cokolwiek na temat zdjęcia, prosimy o kontakt z Muzeum Okręgowym w Sieradzu lub Naszym Radiem.