Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma już 100 lat – początek jego działalności sięga roku 1919. Z okazji tego Jubileuszu w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ukazującej historię tej organizacji. Towarzystwo pomaga rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek. Wypracowywany on był przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1919 r.), Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1949 r.) i po ich zjednoczeniu przez TPD (od 1949 r.). Towarzystwo stało się organizacją znana i cenioną w kraju a także zagranicą. Należy do stowarzyszeń o najdłuższym stażu w Polsce. Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie. Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają „ otwarte serca” i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako samodzielna terenowa jednostka organizacyjna – Zarząd Wojewódzki działała na terenie byłego województwa sieradzkiego w latach 1975-1998, obecnie zaś od stycznia 1999 roku jako Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Sieradzu. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.