Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza od 03 – 19.12.2018 r. na lekcje muzealne “TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE” dla dzieci i młodzieży (przedszkola i szkoły podstawowe). Lekcje będą obejmowały pogadankę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych oraz pokazów wykonania ozdób świątecznych, masek kolędniczych lub szopek. 

Czas trwania: 1 godzina.
Koszt zajęć dla jednej grupy: 45 zł.
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2.

Grupy do 20 osób, należy zgłaszać przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem do działu Etnografii: tel 693 089 318