Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, Redakcja „Na Sieradzkich Szlakach”, Muzeum Okręgowe w Sieradzu zapraszają 05 marca 2019 r., godz. 13.30 na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Antoniemu Paparonie Pstrokońskiemu na domu przy ul. Wodną 2A oraz odczyt Marka Urbańskiego pt. „Antoni Paparona Pstrokoński szkic do portretu” który odbędzie się w  Muzeum Okręgowym w Sieradzu, ul. Zamkowa 1.