Już po raz szósty, w dniach 7 – 8 października 2015 roku, odbyła się Sieradzka Konferencja Kosmiczna. Tym razem hasłem przewodnim była „Międzynarodowa Stacja kosmiczna – wczoraj dziś i jutro”. Konferencja zorganizowana wspólnie przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Sieradzkiego i miasta Sieradza a także Łódzkiego Kuratorium Oświaty i jego sieradzkiej Delegatury, jest jedyną imprezą w Polsce organizowaną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kosmicznego ONZ.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli w tym roku Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Od kilku już lat, przy okazji Konferencji, organizowane są ogólnopolskie konkursy dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych: konkurs wiedzy kosmicznej i konkurs plastyczny, związane z tematyką Konferencji.

Honorowy Patronat nad nimi objęli: Wiceminister Edukacji Narodowej, Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki i Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński.

Całość Konferencji wspiera także nieustająco Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Pierwszy dzień konferencji odbywa się tradycyjnie w sali kosmicznej Sieradzkiego Muzeum. Związany jest on bowiem zawsze z osobą pioniera światowej kosmonautyki sieradzanina, prof. Arego Szternfelda i z jego miastami rodzinnymi: Sieradzem i Łodzią.

Otworzyli go uroczyście Prezydent Sieradza Paweł Osiewała i Wicestarosta Sieradzki Mariusz Bądzior.

W tym roku przewodniczył obradom tego dnia prof. dr hab. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN. On też w imieniu Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej wygłosił pierwszy referat o roli i zadaniach Polskiej Agencji Kosmicznej.

Następnym wystąpieniem było wystąpienie Prezesa Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, skierowane głównie do obecnych na sali sieradzkich pracodawców oraz studentów Politechniki Łódzkiej, ukazujące perspektywy współpracy prywatnego biznesu z Europejską i Polską Agencjami Kosmicznymi oraz między członkami Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Z kolei Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski w zastępstwie Piotra Geislera przypomniał o 35 – tej rocznicy oddania do druku biografii Arego Szternfelda autorstwa Władysława Geislera (ojca Piotra) i o kontaktach autora z uczonym.

Kolejnym, punktem pierwszego dnia obrad konferencji było zaprezentowanie nowego kierunku: inżynierii kosmicznej uruchomionej od października bieżącego roku na Politechnice Łódzkiej. Program tego kierunku przedstawił dr hab. inż. Grzegorz Granosik, jeden z opiekunów i wykładowców kierunku.

Ostatnim wystąpieniem tego dnia był pokaz łazika marsjańskiego, skonstruowanego przez zespół studentów Politechniki Łódzkiej. Prezentowali go omawiając budowę i zasady jego działania studenci:

Cały czas obradom pierwszego dnia Konferencji przysłuchiwali się: zespół pracowników Politechniki Łódzkiej na czele z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Napieralskim oraz Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński.

 Wystąpienia drugiego dnia Konferencji, które odbywały się w Teatrze Miejskim w Sieradzu, poświęcone były, jak już wspomnieliśmy, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Oprócz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w nich m.in. wszyscy studenci kierunku inżynieria kosmiczna z Politechniki Łódzkiej.

Obradom tego dnia przewodniczył dr Jakub Ryzenko z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Doktor Ryzenko wygłosił też pierwszy wykład na temat „Programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – od wizji do największego międzynarodowego laboratorium”. Kolejną prezentację na temat „Czego możemy nauczyć się z badań prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej” przedstawił Michał Moroz z Kosmonauta.net/Blue Dot Solutions. On też przedstawił trzecią prezentację na temat: „Od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do eksploracji wyzwania dla pracy człowieka poza Ziemią” w zastępstwie nieobecnego Michała Czapskiego. Po przedstawionych prezentacjach rozpoczęła się ożywiona dyskusja, świadcząca o szczególnym zainteresowaniu przedstawianą tematyką, będąc jakby dalszym ciągiem wykładów.

Następnymi po przerwie punktami były informacje i podsumowania ogólnopolskich konkursów wiedzy i plastycznego.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursów, w imieniu ich Honorowych Patronów, głos zabrała Dyrektor Wydziału Kadr i Strategii Łódzkiego Kuratorium Oświaty Elżbieta Modrzejewska. Wyraziła zadowolenie z zainteresowania młodzieży konkursami pogratulowała zwycięzcom i wyróżnionym podziękowała komisjom konkursowym i zachęciła do uczestnictwa w konkursach przyszłorocznych.

Następnie przewodniczący jury konkursów: konkurs wiedzy: Paweł Grochowalski z CBK PAN i konkursu plastycznego Karolina Antczak z Muzeum Okręgowego w Sieradzu przedstawili protokoły jury konkursów (protokoły w załączeniu).

Zwycięzcy konkursu wiedzy, miejsc I – szych i II – gich otrzymali teleskopy, miejsce III – nawigacje a do tego piękne albumy ufundowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty i Starostwo Sieradzkie.

Zwycięzcy konkursu plastycznego otrzymali odpowiednie zestawy materiałów plastycznych i wydawnictw. Fundatorami nagród byli: Prezydent Sieradza, Starosta Sieradzki, Łódzki Kurator Oświaty i Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

Stąd nagrody wręczyli: Paweł Osiewała Prezydent Sieradza, Mariusz Bądzior Wicestarosta Sieradzki i Dyrektor Elżbieta Modrzejewska z Kuratorium.

Rozdanie nagród zwycięzcom zakończyło VI Sieradzką Konferencję Kosmiczną.

Przez cały czas obrad drugiego dnia konferencji i w jej przerwie zespół studentów PŁ prezentował w holu teatru łazika marsjańskiego i odpowiadał na pytania zainteresowanych.

Uczestnikom, wykładowcom i gościom Konferencji serdecznie za udział w jej obradach podziękował Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski, zapraszając jednocześnie na przyszłoroczną VII już Konferencję.

Po zakończeniu konferencji jej organizatorzy spotkali się z zaproszonymi na nią gośćmi, aby już omówić wstępne założenia konferencji przyszłorocznej.

VI Sieradzka Konferencja Kosmiczna była jednocześnie imprezą promującą Łódzkie o czym informowały rolapy stojące na salach obrad konferencji jak również oznaczenia na materiałach dotyczących konferencji.