W bieżącym roku odbyła się już piąta edycja warsztatów wielkanocnych. Zajęcia były realizowane w trzech grupach tematycznych: palemka, pisanka i pasyjka. Każde warsztaty składały się z dwóch części: krótkiej pogadanki na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych regionu sieradzkiego oraz zajęć praktycznych. Największą popularnością cieszyła się pisanka. W warsztatach wzięło udział 21 grup. Łącznie odwiedziło nas 443 dzieci. Były to dzieci z  Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5, Przedszkola Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa w Gruszczycach.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu dziękuje p. Sylwestrowi Gajewskiemu z Gruszczyc za bezpłatne przekazanie jajek na potrzeby prowadzonych warsztatów.