4 czerwca 2016 r. w ramach Dni Sieradza odbył się Wieczór w Muzeum. Wszyscy zainteresowani mogli zwiedzać nasze wystawy do godz. 22.00. Ponadto podczas Wieczoru zaprezentowało się Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej. Można było też obejrzeć film  „Muzeum utracone” oraz wysłuchać wykładów:  „Związki bł. Bogumiła z Uniejowem na przestrzeni wieków”  Urszuli Urbaniak – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz „Rozwój terytorialny Sieradza od czasów pruskich do 2 poł. XIX w. na podstawie dokumentów archiwalnych i map”  Jakuba Jurka – m.in. redaktora czasopisma „Na Sieradzkich Szlakach”.