W ostatni czwartek tj. 20 kwietnia w sieradzkim muzeum odbyło się spotkanie z Radomiłem Brutankien, byłym dyrektorem Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego. Na wystąpienie przybyło wielu dawnych pracowników SKB, którzy mogli spotkać się z dyrektorem po 27 latach od likwidacji firmy. Radomił Brutanek przybył do Sieradza w 1977 roku i objął kierownictwo Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego, przekształconego z Sieradzkiego Przedsiębiorstwo Budowlanego, który utworzono po powstaniu województwa sieradzkiego w 1975 roku. Głównym zadaniem SKB była budowa osiedli mieszkaniowych w mieście oraz budynków użyteczności publicznej, socjalnej i usługowo – handlowej. W ciągu 14 lat istnienia SKB, do jego likwidacji w 1992, przedsiębiorstwo prowadziło budowy w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Warcie, Szadku, Złoczewie i Bełchatowie. W tych czasach liczba zatrudnionych dochodziła do 1450 osób. Na potrzeby wykwalifikowanej kadry budowlanej powołane została w Sieradzu zawodowa szkoła budowlana. Dyrektor R. Brutanek z rozrzewnieniem wspominał o sukcesach i trudnościach w jakich funkcjonowało SKB. Do wspomnień dołączył się również wicedyrektor kombinatu Kazimierz Wawrzyniak oraz inni pracownicy Przedsiębiorstwa, które w Sieradzu przez 14 lat swojego istnienia zmieniło oblicze naszego miasta.