„Od wojny do wojny, czyli, obraz życia Warszawy w czasach przełomu”.

 Wystawa nawiązująca do dwóch, a w zasadzie trzech wydarzeń rocznicowych, tj. pierwszej wojny światowej, stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz do 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Przybliżając sytuację Warszawy i jej mieszkańców w tym okresie, zwraca również uwagę na różne aspekty konfliktu zbrojnego. Pierwsza wojna światowa przyniosła Polakom niepodległość, a tym samym możliwość budowy własnego państwa, okazała się zatem, ze względu na ten skutek, rzeczą pozytywną, druga wojna światowa natomiast brutalnie odebrała im ten dar. Ekspozycja przypomina realia życia w Warszawie w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 r. do jej utraty w 1939 r. Skupia się jednak zdecydowanie na wydarzeniach z września 1939 r. oraz z pierwszego roku okupacji. Została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu własnego archiwum oraz ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie.

„Umówiłem się z nią na dziewiątą…, czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy”

Wystawa prezentuje, na przykładzie ponad 120 fotografii i grafik oraz relacji i wspomnień, ofertę kulturalną i rozrywkową przedwojennej Warszawy. Zabiera do modnych kawiarni i restauracji, w których toczyło się życie towarzyskie ówczesnej stolicy, do teatrów i kin, na elitarne rauty i bale wydawane we wnętrzach zamku królewskiego, Hotelu Europejskiego i Akademii Sztuk Pięknych. Zaprasza na nadwiślańskie plaże i wycieczki statkiem na Bielany, do popularnych kabaretów i na dancingi do Adrii.