Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Protokół
z obrad jury XIX Spotkań Folklorystycznych
Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka –
autentyzm i inspiracje”
w dniu 20 września 2020

Jury w składzie:
– dr Ewa Sławińska-Dahlig – etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury
– Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba – etnograf współpracujący z Łódzkim Domem Kultury
– Teresa Dębska – instruktor tańca

po obejrzeniu i przesłuchaniu:
10 – kapel autentycznych
6 – kapel opracowanych
7 – solistów-instrumentalistów
3 – zespołów tanecznych
5 – par tanecznych
3 – zespołów inspirowanych folklorem
postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii kapel autentycznych:
-siedem równorzednych I Nagród w wys. 600 zł ( ufundowane przez MKiDN) otrzymują:
Kapela Ludowa „Lututowianie” z Lututowa;
Kapela Ludowa z Albinowa;
Kapela „Opocznianka”;
Kapela Jeremiego Kowalskiego z Łowicza;
Kapela Ludowa Zbigniewa Ciechowicza ze Rdzowa;
Kapela Ludowa im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza;
Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.
– trzy równorzędne II Nagrody w wys. 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu) otrzymują:
Kapela Brzeziny II z Brzezin;
Kapela „Dukat” z Mroczek Małych;
Kapela „Grabianie” z Sędziejowic.

w kategorii kapel opracowanych:
– trzy równorzędne I Nagrody w wys. 600 zł (ufundowane przez MKiDN) otrzymują:
Kapela Kudowa Brzeziny I z Brzezin;
Wieluńska Kapela Ludowa z Wielunia;
Kapela „Borynioki” z Lipiec Reymontowskich.
– trzy równorzędne II nagrody w wys. 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu) otrzymują:
Kapela „Sami Swoi” z Opatówka;
Kapela Józefa Kowalczyka;
Kapela z Orzku.

w kategorii solistów – instrumentalistów:
-cztery równorzędne I Nagrody w wys.300zł. ( ufundowane przez MKiDN) otrzymują:
Zbigniew Ciechowicz skrzypek ze Rdzowa;
Roman Wojciechowski skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego;
Radosław Biniek harmonista z Opoczna;
Jan Szymański skrzypek z Albinowa
– dwie równorzędne II Nagrody w wys. 250 zł. ( ufundowane przez MKiDN) otrzymują:
Zbigniew Witkowski skrzypek z Brzezin;
Jerzy Drzewiecki klarnecista z Drzewiec
– III Nagroda w wys. 200 zł. ( ufundowana przez MKiDN) otrzymuje:
Józef Tomczyk skrzypek z Mroczek Małych

W kategorii Zespołów Tanecznych:
– dwie równorzędne I Nagrody w wys. 1.200 zł. ( ufundowane przez MKiDN)
Zespól Folklorystyczny z Popowic;
Zespól Obrzędowy z Chojnego
oraz Nagroda w wys. 500 zł. dla Grupy Dziecięcej Zespołu Obrzędowego z Chojnego

W kategorii Par Tanecznych:
– trzy równorzedne I Nagrody w wys. 400zł. ( ufundowane przez MkiDN) otrzymują
Anna Żmudzińska i Krzysztof Masierowski z Chojnego;
Natalia Karkola i Damian Grzegorczyk z Chojnego;
Agata Woźniak i Dariusz Niewiadomski z Chojnego;
– dwie równorzedne II Nagrody w wys. 300 zł. (ufundowane przez MKiDN) otrzymują:
Janina Świniarska-Kosowska i Adam Bakowicz z Chojnego ;
Ewa Ziętek i Zbigniew Ciechowicz ze Rdzowa

W kategorii zespołów inspirowanych folklorem:
– I Nagroda w wys. 1000 zł ( ufundowana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu) orzymuje:
Kapela Warta Folk Band
-II Nagroda w wys. 800 zł ( ufundowana przez MKiDN) otrzymuje:
Wieluńska kapela Folkowa;
-III Nagroda w wys. 550 zł (ufundowana przez MKiDN) otrzymuje:
Monika Syrczyńska z Kapelą z Orzku

Jury XIX Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej wyraża zadowolenie z udziału dużej liczby uczestników zwłaszcza kapel autentycznych, reprezentujących regionalne tradycje muzyczne oraz z udziału młodych muzyków. Jury pragnie zauważyć, że wśród stałych uczestników Spotkań są laureaci ogólnopolskich festiwali i laureaci Nagrody im. O. Kolberga, należący do grona najwybitniejszych przedstawicieli folkloru tradycyjnego w Polsce.
Spotkania są niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych dla instrumentalistów tradycyjnych, zaspołów i tancerzy zamieszkałych w województwie łódzkim. Dlatego też jury z pełnym przekonaniem stwierdza, że impreza powinna być kontynuowana.
Dziękując organizatorom i fundatorom nagród jury wyraża nadzieję na spotkanie w roku następnym.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU