Miło nam poinformować, że na rynku czytelniczym pojawił się długo oczekiwany XV tom Sieradzkiego Rocznika Muzealnego oraz informator muzealny. Publikacje powstały z inicjatywy pracowników muzeum, jak również z chęci przedstawienia dotychczasowej historii i dorobku instytucji.

Zawartość najnowszego „Sieradzkiego Rocznika Muzealnego”  to wskazanie kierunków rozwoju naszej placówki, przegląd materiałów i sprawozdań z badań prowadzonych w regionie a także rozprawy i studia  w kontekście kulturotwórczych funkcji instytucji i ich historycznych przemian.

Przeprojektowanie i nowa aranżacja pomieszczeń muzealnych przy ulicy Dominikańskiej 2 ,  mieszczących  zabytki tzw. ekspozycji stałej, wymusiły niejako decyzję o wydaniu  informatora muzealnego. Zawiera on informacje na temat dzisiejszej siedziby muzeum oraz historii samej instytucji. Kolejne strony publikacji to informacje o Sieradzkim Parku Etnograficznym  oraz dzieje i etnografia naszego regionu. W bogatym w fotografie informatorze muzealnym znalazła się oczywiście historia klasycystycznego XVIII dworu a obecnie Muzeum Walewskich w Tubądzinie, gdzie ostatni przedwojenny właściciel dworu,  Kazimierz Stanisław Walewski gromadził wszelkie pamiątki tyczące się rodziny Walewskich.  Wydawnictwa będą wkrótce do  nabycia w  Muzeum Okręgowym w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 2  oraz w jego oddziałach muzeum tj. Muzeum Walewskich w Tubądzinie  i Sieradzkim Parku Etnograficznym.

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy elektroniczną wersję erraty do artykułu Pani Urszuli Perlikowskiej-Puszkarskiej. Z naszej winy został zdublowany rysunek 16. Oto prawidłowy rysunek 17 oraz 18. Za pomyłkę przepraszamy autorkę oraz czytelników.