Nowa muzealna ekspozycja, to niezwykła opowieść o permskich, triasowych i jurajskich organizmach, które żyły w ubiegłych epokach geologicznych, wiele setek milionów lat temu, a ich szczątki zachowały się w postaci skamieniałości na obszarze naszego regionu. Początki naukowej paleontologii sięgają XVIII w., kiedy francuski uczony G.L. Leclerc przekonywająco wykazał, że skamieniałości to szczątki organizmów kopalnych. Muzealna wystawa paleontologiczna została przygotowana wyłącznie ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Może być doskonałym przykładem popularyzacji paleontologii w regionie sieradzkim, tym bardziej, że jest to jedyna poza Uniwersytetem Łódzkim taka wystawa w naszym województwie.