Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – wczoraj, dziś, jutro”

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza w dniach 15.04 – 30.06.2015 r. do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – wczoraj, dziś, jutro” oraz w towarzyszącym mu konkursie plastycznym pt. „Świat widziany ze stacji kosmicznej”.

Konkursy przeznaczone są dla uczniów z klas 6-tych szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów i licealistów.

Celami Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz o polskim badaczu Kosmosu z Sieradza – Arym Sternfeldzie. A ponadto dobra zabawa i zdobycie wiedzy (i nagród też). 🙂
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie oraz z Narodowym Centrum Kultury i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Sekretarza Stanu Tadeusza Sławeckiego Wiceministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty dr. Jana Kamińskiego.

Pytania do konkursu układali pracownicy CBK PAN – mgr Jakub Ryzenko i mgr Paweł Z. Grochowalski.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:
https://muzeum-sieradz.com.pl/wp-content/uploads/2015/04/regulamin-konkursu-kosmicznego-2015.pdf

Kontakt i Informacje dotyczące konkursu:

Tomasz Gibki
tel: 43 827 16 39,
e-mail: mos@pro.onet.pl

Link do strony konkursu:

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – wczoraj, dziś, jutro

Grafika: Plakat konkursu do pobrania i rozpowszechniania